Consulta les obres i actuacions que es desenvolupen al teu barri

27/10/2017 - 09:45

En aquest apartat podeu trobar informació sobre les diferents actuacions que tant la Regidoria de Serveis Territorials i Medi Ambient com l'empresa municipal Sabemsa desenvolupin a la via pública.

 

 

 

 

 

Actualment s'estan desenvolupant les següents actuacions:

 

- Publicat, 9 d'abril:

Avui s'inicien les feines de neteja el voral del carrer de la Verneda

La setmana vinent es realitzaran els treballs de restauració del mur del Parc Central, zona de serveis.

 

- Publicat, el 19 de febrer:

A les 8 del matí comencen les obres de reparació de l'enfonsament de la calçada produït en el carrer Pintor Fortuny, entre els números, 116 i 124.

 

Durant el mes d'octubre:

- S'han canviat les fustes d'un dels parterres de la plaça Maria Reverter i s'ha fet una jardineria nova al voltant del llorer del pati de l'Escola Marta Mata.

 

Publicat el 4 d'agost:

- Inici de la col·locació de jocs interactius a diferents places de la ciutat.

- Instal·lació d'una font al passeig central de la ronda Santa Maria, a la alçada del núm. 223.

 

Publicat el 15 de juny:

- Del dia 19 al 23 de juny es procedirà al reasfaltat de la Ronda de l'Est: primer es farà el tram corresponent als números parells (del 8 al 48), i del dia 10 al 14 de juliol es reasfaltarà el tram corresponent als números senars (del 73 al 97).

 

Publicat el 9 de juny:

- Avui divendres, durant la nit, l'empresa Moix Serveis i Obres realitzarà el tractament contra el morrut roig de les palmeres datileres que hi ha a la ciutat. Aquest tractament el realitzaran a les 22 palmeres datileres existents al IEM Can Serra i a les 2 que hi ha a la plaça de l'Ajuntament.

 

Publicat el 5 de juny:

Durant aquest mes de juny, es faran els treballs del nou asfaltat de la Ronda Santa Maria, sentit baixada, des de Josep Armengol, inclosa la meitat de la rotonda de Ronda Indústria. L'altra meitat de la rotonda en sentit pujada, amb la confluència amb Ronda Indústria. Les feines es desenvoluparan en dues fases: la primera entre el 6 i el 19 de juny, i la segona, del 15 al 18 de juny. El trànsit es desviarà a la N-150. Els treballs s'interrompran coincidint amb l'horari d'entrada i sortida de les escoles.

La setmana passada arran de la inscripció del municipi a Viles Florides, es va posar "una nota" de color amb flor de temporada, a totes les escoles i llars d'infants públiques de Barberà del Vallès. Les flors van ser plantades o bé en testos o en jardineres ja existents a les escoles.

 

Publicat el 2 de juny:

- Del 6 al 19 de juny s'inicien els treballs del nou asfaltat a la Ronda de Santa Maria, entre els núms. 111 i 119, i rotonda. 

 

Publicat el 26 de maig:

- S'han col·locat els dos cartells de Viles Florides a l'entrada del municipi, un a l'entrada des de Sabadell a la cantonada del c/Pau Vila amb la Crta. de Barcelona i l'altre a la Crta. Barcelona a l'alçada del c/Arquímedes. Ahir el jurat de Viles Florides, composat de tres professionals del sector va estar al municipi, valorant el verd municipal. Varen visitar diverses zones verdes i carrers de la ciutat, entre ells, la Plaça de la Vila, la Plaça de l'Estatut, la ronda Santa Maria, la plaça del Mil·lenari, el Parc Central, etc.

 

Publicat l'11 de maig:

- El 15 de maig s'inicien els treballs del nou asfaltat a la Via Sant Oleguer.  

 

Publicat el 9 de maig de 2017:

  - Els rosers reptants dels parterres i rotondes estan en plena floració. Es poden veure a les rotondes de Rda. Est, Verge de Montserrat i Rda. Santa Maria i als parterres d'entrada a Barberà a la Ctra. N-150. 

 

Publicat el 8 de maig de 2017:

  - Diversos carrers i places de la ciutat: Els dies 4 i 5 de maig s'han tractat amb endoteràpia vegetal (injeccions d'insecticida directament al tronc dels arbres) els Liriodendrons del carrer Monturiol, i plaça Maria Reverter i els arbres de l'amor dels carrers Girona, Pintor Sorolla i plaça de l'Ajuntament.

 

Publicat el 4 de maig de 2017:

- Carrer del Bosc / Carrer Josep Armengol: Acabada l'adaptació del pas de vianants del carrer del Bosc amb Josep Armengol per a persones amb mobilitat reduïda.

 

Publicat el 28 d'abril de 2017:

- Carrer Migdia: Segons l'acordat amb el veïnat, l'estacionament al Carrer Migdia estarà regulat segons indiquen els senyals de trànsit instal·lades. Els mesos de gener, març, maig, juliol, setembre i novembre estarà prohibit l'estacionament a la banda dels números senars i, els mesos de febrer, abril, juny, agost, octubre i desembre, a la banda dels números parells. 

 

A partir del dimarts 2 de maig, la Policia Local sancionarà els vehicles indegudament estacionats.

 

Publicat el 26 d'abril de 2017:

Carrer Bosc amb carrer Josep Armengol (números senars): Adaptació del pas de vianants.

Carrer Cerdanyola: Instal·lació de font aigua de doble funció, al costat del pipi can.

 

Publicat el 25 d'abril de 2017:

- Edifici Ajuntament: El 24 d'abril s'inicien les obres per a la instal·lació d'un ascensor a l'edifici de l'Ajuntament. La durada prevista de les obres serà de 2 mesos. 

- Plaça de la Vila: El 25 d'abril s'inicia la reparació de l'asfaltat de les zones de Carretera Barcelona i Avinguda de la Generalitat properes a la plaça de la Vila. Concretament es faran treballs per arranjar el paviment  i es col·locarà un paviment asfàltic de color vermell.

Magatzem / Depòsit de Vehicles Municipal - Policia Local (carrer Dr. Fleming):  S'han realitzat treballs de col·locació d'una xarxa de protecció per evitar caiguda de material de coberta, s'han extret i desamiantat diferents zones amb peces malmeses, i s'han substituït per noves plaques de policarbonat.

 

Publicat el 13 d'abril de 2017:

- Carrer Arquímedes, núm. 6-8:  Durant el mes d'abril s'inicien les obres per la implantació d'un punt de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics.

 

Publicat el 4 d'abril de 2017:

- Carrer del Bosc: Eliminació de 3 postes de fusta d'Endesa per millorar l'accessibilitat,

- Carrer Consell de Cent, Avinguda Generalitat i Avinguda de l'Assumpció: Arranjament del paviment asfàltic de la zona peatonal,

- Escola Can Llobet: Aprofitant les vacances de setmana santa a partir del 10 d'abril s'instal·larà una nova escala d'emergència al centre educatiu,

Places de la República, Constitució, Can Serra, Pep Ventura i Ca n'Amiguet: Renovació dels paviments de les zones infantils de les diferents places.